01-10-2019

NOWY ROK AKADEMICKI PRZED NAMI!

Nowy rok akademicki przed nami!

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczął się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku. Dzieli się na dwa semestry: zimowy - od 1 października 2019 roku do 23 lutego 2020 roku i letni - od 24 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku.


Nowy rok akademicki to również pierwszy rok obowiązywania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – całościowej reformy szkolnictwa wyższego. Nowa ustawa, nazywana też Konstytucją dla Nauki czy Ustawą 2.0, zastąpi cztery obecnie istniejące. Są to: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Formalnie ustawa wchodzi w życie 1 października. Jednak proces wdrażania poszczególnych przepisów w niej zapisanych rozłożony jest na kilka lat. „Cały proces wdrażania (Konstytucji dla Nauki – PAP) będzie monitorować nie tylko Ministerstwo (Nauki i Szkolnictwa Wyższego), ale też specjalny zespół złożony z przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki temu będziemy mogli szybko diagnozować i na bieżąco rozwiązywać problemy” – zadeklarował w niedzielę podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Warszawie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Według danych zamieszczonych w systemie POL-on, w Polsce działa w tej chwili niemal 400 uczelni, w tym 250 uczelni niepublicznych. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie 2017 r. w polskich szkołach wyższych studiowało prawie 1,3 mln osób, w tym 75,1 proc. w uczelniach publicznych. Liczba studentów zmniejsza się. Dla porównania w roku akademickim 2007/2008 wynosiła ponad 1,9 mln osób. Liczba studentów aktualnie uczących się w polskich uczelniach wyższych zostanie ustalona w listopadzie br., kiedy z uczelni napłyną ostateczne dane dotyczące skali naboru.

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, zaś kończy 30 września następnego roku i podzielony jest na dwa semestry. Ustalenie szczegółowego kalendarza leży w gestii każdej uczelni z osobna. Składają się nań m.in. terminy zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz przerw międzysemestralnych.

Studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom związanym z edukacją życzymy wyłącznie dobrych chwil i samych sukcesów w nowym roku akademickim! W chwilach trudności możecie na nas liczyć!