NASZE TEKSTY SĄ WYJĄTKOWE

Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że teksty naukowe powinny nie tylko opierać się na fachowej literaturze podmiotu i przedmiotu oraz być wykonane stosownie do obowiązującej metodologii badawczej, ale powinny posiadać również cechy świadczące o ich wyjątkowości. W tym kontekście każde opracowanie zlecane jest redaktorowi, który nie tylko dysponuje adekwatnym wykształceniem, ale również „czuje” dany temat.

Sprawia to, że opracowywane przez nas teksty naukowe pisane są z pasją, która wyłania się zza słów komputerowych maszynopisów. Staramy się również, by przygotowywane przez nas prace charakteryzowały się czymś nowatorskim, a tym samym nie były odtwórcze. Dlatego obok fundamentalnej oraz kluczowej wiedzy, jaka powinna znaleźć się w pracach naukowych na określony temat, zamieszczamy części wzbogacające aktualny dyskurs wiedzy, ujmując omawianą problematykę w nietypowy sposób, badając obszar, który nie był do tej pory zgłębiony lub ukierunkowując rozważania w odmienne niż zazwyczaj rejony.