KOREKTA TEKSTÓW

Forma tekstu świadczy o autorze. Dbałość o język to nie luksus, ale obowiązek. Poprawne językowo prace naukowe zyskują wyższe oceny promotorów i recenzentów.

  • sprawdzamy: ortografię i  interpunkcję
  • sprawdzamy: stylistykę, gramatykę, fleksję i składnię
  • sprawdzamy: warstwę logiczną i warstwę leksykalną (słownictwo)
  • dostosowujemy do wymogów technicznych uczelni

 

Zapraszamy do kontaktu lub dokonania samodzielnej wyceny korygowanego materiału. Materiał przesłany do korekty musi posiadać komentarze w pliku MS Office Word. Komentarz powinien zawierać szczegółowy opis problemu (błędu).