JAKIE TEKSTY PISZEMY?

Nasze pisanie prac skutkuje bardzo szeroką ofertą tematyczną, w zasadzie nie ma takiego tematu, którego nie możemy się podjąć. W naszej ofercie znajdują się następujące usługi: 


  1. Prace semestralne z różnych dziedzin, oparte o materiały źródłowe zawierające literaturę przedmiotu, czasopisma i gazety, a także oficjalne strony internetowe. Każda praca pisana jest zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy w odniesieniu do objętości i sugerowanych źródeł. Klient ma możliwość samodzielnego wyboru tematu lub może się zdać na nasze sugestie.
  2. Prace zaliczeniowe z wielu dziedzin naukowych, pisane przy wykorzystaniu różnego rodzaju materiałów źródłowych dostarczanych przez Klienta lub poszukiwanych we włsanym zakresie przez naszych redaktórów. Liczba stron i forma pracy ustalana indywidualnie. Gwarancja oryginalaności i pisania pod konkretne zamówienie zleceniodawcy, nie oferujemy gotowych prac. 
  3. Konspekty zawierające wstęp, spis treści i podsumowanie, a także bibliografię zawierającą zarówno pozycje książkowe, artykuły prasowe jak i źródła internetowe. Mają one stanowić ogólny zarys pracy, przedstawiać główne cele, założenia i hipotezy stawiane przez autora. Uwzględniamy sugestie zleceniodawców, a także proponujemy własne rozwiązania oparte na doświadczeniu.
  4. Plany prac zawierające tematy rozdziałów i podrozdziałów, a także propozycje materiałów przydatnych do sporządzenia bibliografii nawiązującej do tematu pracy.
  5. Prace licencjackie z różnych dziedzin, o objętości sugerowanej przez Zleceniodawcę. Gwarantujemy oryginalność prac, które pisane są specjalnie dla każdego Klienta. Wykorzystujemy różne źródła, zarówno własne, jak i dostarczone przez zleceniodawców. Wykonujemy zarówno prace czysto teoretyczne, jak i oparte na badaniach.
  6. Prace magisterskie na tematy związane z różnymi dziedzinami wiedzy. Opierające się o materiały źródłowe zawierające pozycje książkowe związane z tematem, artykuły z gazet i czasopism specjalistycznych, a takze oficjalne strony internetowe. Każda praca pisana jest zgodnie z wytycznymi Klienta w odniesieniu do objętości i sugerowanych źródeł. Klient ma możliwość samodzielnego wyboru tematu lub może się zdać na nasze sugestie.
  7. Rozprawy doktorskie z różnych dziedzin. Nasi redaktorzy posiadają wysokie kwalifikacje umożliwiające pisanie pracy na każdym poziomie. Posiadamy dostep do najnowszych źródeł, przeprowadzamy badania empiryczne na potrzeby konkretnych prac.
  8. Prezentacje maturalne z różnych przedmiotów. Są to oryginalne prezentacje przygotowywane na konkretne zamówienie zgodnie z wytycznymi i wymaganiami stawianymi przez kuratorium oświaty. Jesteśmy w stanie przygotować prezentacje na każdy temat w krótkim terminie.
  9. Prezentacje PPT potrzebne dla studentów i uczniów, a także dla pracowników. Mamy duże doświadczenie i współpracowników posiadających wiedzę z różnych dziedzin, dlatego możemy przyjąć nawet najbardziej oryginalne zlecenie.