REGULAMIN

Zasady współpracy między Zespołem PiszemyPrace.pl, a Klientami określa poniższy Regulamin. Każda osoba nawiązująca z nami współpracę automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu.


Wszystkie prace napisane przez PiszemyPrace.pl można wykorzystywać tylko w celach informacyjnych. Przygotowany materiał można wykorzystać tylko jako wzór do napisania własnej pracy. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa autorskiego oraz art. 270 paragraf 1, art. 272 i art. 273 KK. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie tych materiałów.

Regulamin w wersji .pdf